Archive for maj, 2010

Nya tag!

maj 20, 2010

Just nu pågår ett arbete med en ny ansökan för att söka medel till bland annat följande aktiviteter:

Ny farled mellan Limskären och Vingens hamn

Utökning av antalet båtgästplatser vid Svegön, Sandön och Storön

Upprustning av stigar, grillplatser, bänkar mm

Städning, krattning och röjning.

Klicka till höger under ”steg 2” för mer utförlig info så som projektplan mm.

 

Annons