Archive for the ‘Uncategorized’ Category

”Yttre farled”

oktober 22, 2014

Dagens samtal med Johan Pettersson på transportstyrelsen gav följande:
Någon form av sjömätning krävs. Tex ramning enligt sjöfartsverkets anvisningar.
Vi bör överväga en farledsförlängning med röda och gröna prickar upp till den tilltänkta ostpricken vid Nässelbackaholmarna. Det är det sjösäkraste alternativet mot att bara sätta en ostprick.
Nästa steg är att kontakta Johan Skogvik på transportstyrelsen för att diskutera omfattning på plan över hir eventuell ramning skall utföras. Detta ger oss en uppfattning om aktivitetens storlek. Troligt är att vi kommer att senarelägga denna aktivitet och istället söka nya medel för att kunna genomföra detta.

Fråga ställs nu till Leaderkontoret för att få svar på om vi istället för inköp av privkmaterial kan använda avsedda 10000kr till förarbete och planering av kommande aktivitet med farledsförlängning.

Annons

Omfördelning i budget och kontakt med Transportstyrelsen

oktober 16, 2014

Idag har jag varit i kontakt med Kerstin och Helena på Leader. Slutsatsen är att det verkar rimligt att vi kan omfördela i budget så att 15000kr avsedda för stängsel istället investeras i mulltoalletter. Därmed kommer vi att investera totalt 75000kr i detta. I nuläget har vi gjort inköp på 70000kr i 4 st enheter.

Angående aktiviteten ”Yttre farled” och etablering av ”ostprick” vid Nässelbackaholmarna så har kontakts tagits med Johan Pettersson på transportstyrelsen. Pengar till inköp av sjömärke finns men troligen krävs sjömätning i området och det saknas det idag medel till.

Möte ”Tösse skärgård”

oktober 15, 2014

Minnesanteckningar

13 personer deltog
Kartin Mccann länsstyrelsen
Inge Larsson Fritidschef
Sten Nilsson m/s Vänervåg
Lars-Göran Sörqvist ÅMS
Christian Sörqvist
Ingemar Haglöf SSÅV
Anders Hedin Öfolket
Ingvar Sjöholm ordf Öfolket
Rickard Brax ÅMS
Kalle Theander ÅMS
Anders Hansson Vuxenskolan
Ove Lindgren ÅMS
Magnus Nilsson SERÅ

Som bidrog med 210kr varav 60kr avgår till inköp. 150kr går således till nya leden för drift och underhåll.

Betesdjur
Åms, SSÅV och Öfolket. Blandade åsikter. För och nackdelar. Många frågor. Åsikterna varierar från att man inte alls vill ha betesdjur till att man ställer sig försiktigt positiv men vill att alla frågetecken rätas ut först.
Katrin Mccann från länsstyrelsen informerade om möjligheter, fördelar och saker att tänka på
Vissa arter gynnas andra missgynnas. Exempelvis missgynnas mygg och fästingar då djuren ”rör om” stillastående vatten och betar förnan där fästingar har bo. Med all sannolikhet har det funnits betesdjur tidigare.
Idag får man enligt skötsel ha betesdjur på ”gammal kulturmark”.
I nuvarande projektbudget finna 15000kr till stängsel. Det är inte läge att göra detta inköp. Magnus undersöker möjligheterna att omfördela dessa medel på tex aktiviteten ”mulltoaletter”

Yttre faleden
Mötet tyckte att vi ska satsa på en ”ostprick” vid Nässelbackaholmarna”
Magnus tar kontakt med Johan Pettersson på transportstyrelsen ang etableringstillstånd
Inköp görs av lämpligt prickmaterial av navigationsteknik.
10000kr finns i budget.

Dalboappen
Tyvärr är denna inte klar så någon ”världspremiär” blev ej av

Framtid
Projektet tar slut vid nyår och något nytt projekt kommer inte ta vid direkt. Det blir en tid för eftertanke och möjlighet att i befintlig struktur: kommun, föreningsliv fundera på hir framtida engagemang ska kanaliseras. En viss oro för att inget tar vid uttrycktes. ÅMS visade att de tänkt ett steg till genom att ha utsett Anders Hansson som deras representant i en eventuell grupp för skärgårdsutveckling samt angränsande diskussioner kring hamn och båtliv. Gott vore om även andra klubbar gör på liknade sätt.

Frågor för framtiden:
Betesdjur?
Skärgården som en möjlighet till praktik och kortare anställning?
Entreprenörsskap i skärgården?

Möte om ”Tösse skärgård”

oktober 6, 2014

På agendan:
Betesdjur
Ny app: ”Dalboappen”
Yttre farled Vingens hamn – Limskären

https://www.facebook.com/events/740796279291460/

20141006-180251-64971585.jpg

Rapport från feriepraktik och volontärarbete, Storön

juni 26, 2014

#reclaimthebeach2014

Efter tre dagar på Storön har vi hjälp snickarna som renoverar stugan med att flytta gammalt byggmaterial från ön till land.

Bilderna vittnar om ett renoveringsbehov på stugan.

Under fredagen klöv vi ved och körde ut till Gåsön och Björkön

20140626-204003-74403827.jpg

20140627-160928-58168518.jpg

Rapport från feriepraktik och volontärarbete, Svegön

juni 24, 2014

#reclaimthebeach2014

Idag tog vi oss an gamla stugan

20140624-225104-82264775.jpg

Rapport från Feriepraktik och volontärarbete efter tre dagar på Sandön

juni 23, 2014

#reclaimthebeach2014

Nu har vi gjort tre dagar på Sandön.
Vi har:
Målat stugan (delvis)
Målat dansbana (delvis)
Grävt gropar för nya mulltoan
Krattat och rensat sandstrand vid bryggan
Satt upp två nya skyltar
Oljat bänkar och bord
Nu drar vi vidare till Svegön och Storön

20140623-190215-68535086.jpg

Ungdomar på sommarpraktik i Tösse skärgård.

juni 18, 2014

#reclaimthebeach2014

Idag, onsdag 18/6, började feriepraktikanterna sitt arbete i skärgården. De är fem stycken praktikanter från Åmål tillsammans med två volontärer som under två veckor utför arbeten i skärgården.

Du kan följa arbetet i flödet
#reclaimthebeach2014

Med vänlig hälsning, Magnus Nilsson

Farleden Limskären – Vingens hamn kontrollerad

maj 29, 2014

Idag, torsdag 29/5, har egenkontroll genomförts i nya farleden Limskären – Vingens hamn. Endast två sjömärken behövde korrigeras på grund av att de kommit ur position.

Under dagen passerad en eskader av båtar från Melleruds båtklubb. Där till sågs flera andra båtar i leden.

På hemfärden denna eftermiddag låg tre båtar i vingens hamn. En segelbåt på svaj på ”serå-bojen” och två motorbåtar vid nya bryggan vid Trollön.

20140529-145918.jpg

20140529-145936.jpg

20140529-150022.jpg

SXK Vänerkretsen planerar eskader genom nya farleden

maj 27, 2014

 

 

”Tisdag 15 juli skepparmöte kl. 08.15. Kl.09.00, avgång till Vingens hamn (ca 23 nm). Hamnansvarig avgår tidigare för att vara behjälplig med anvisning & tilläggning. ”Gemensam angörare” ca 16.00.
Onsdag 16 juli skepparmöte kl. 08.15. Kl. 09.00, avgång till Åmåls gästhamn (ca 14 nm). Hamnansvarig avgår tidigare för att vara behjälplig med anvisning & tilläggning. ”Gemensam angörare” ca 18.00. Gemensam middag, förslagsvis på restaurang Solsidan i Åmål kl.19.00.”

 

källa: http://www.laget.se/SXK_VANERKRETSEN/