Årlig kontroll i nya farleden Limskären – Vingens hamn

maj 27, 2014

Vi planerar att på torsdag den 29/5 kontrollera sjösäkerhetsanordningen (farledsutmärkningen) och dess 64 röda och gröna lateralmärken.

Arbete genomförs i Åmåls kommuns regi av Magnus Nilsson och Sten Nilsson med kommunens arbetsbåt som redskap.

Drifttillstånd anger att egenkontroll skall vara utförs och inrapporterad till sjöfartsverket innan 1/7 varje år.

Vi hoppas på gott väder

Annons

Sandön: 16 nya bojar på plats!

maj 19, 2014

Stor eloge till ÅMS som med ideella krafter stöttat personal från Åmåls kommun i detta arbete

Trivsel i Nya farleden, föreslå förändringar

mars 13, 2014

Pengar har donerats av privatperson till förmån för ökad trivsel kring nya farleden. Du kan lämna förslag på åtgärder till SSÅV: kansli i Åmål. Maila: ssav@telia.com

Läs reglerna för uttag ur FLV här

https://www.dropbox.com/s/bs7d4h5nnfzfamj/FLV-REGLER.doc

Ungdomar! Sommarjobba i skärgården!

mars 13, 2014

Mellan den 18/6 och 1/7 kommer Magnus Nilsson att arbetsleda fem ungdomar på sommarpraktik för att utföra enklare uppdrag i naturreservatet Tösse skärgård. Aktiviteten är en del av Åmåls kommuns leaderprojekt SERÅ steg 3 som syftar till att utveckla skärgården som besöksområde för nya och gamla besökare.

För mer info kontakta
Magnus Nilsson
0708211347
magnil@telia.com

Möte: Nya mulltoaletter på Sandön samt drift och underhåll i nya farleden.

december 17, 2013

Möte 20131206

Närvarande: Tomas Nilsson, Inge Larsson, Sten Nilsson, Magnus Nilsson, Rolf Bergström

Rapport
Drift och underhåll nya leden
Kostnader 2013 uppgick till ca 12000 kr.
Sten Nilsson EF ca 8000 kr (inkl båthyra) Magnus Nilsson EF ca 4000 kr
Debiteringen är  900 kr (två pers inkl båthyra)
Ett billigt år !!  Inga förluster !!

I framtiden kanske vi skall räkna med förluster om ca 10 % per år.
En dag med arbetsbåt inkl personal kostar ca 6400 kr
Material för 5 sjömärken kostar ca 5000 kr

Katamaran får användas av Sten och Magnus för arbeten i leden. Kostnad för Katamaran förs direkt hos Teknik och fritid. Debiteringen är 450 kr per timma.

Kostnaderna för 2 dagars arbeten inkl material exkl moms
extern arbetskostnad (Magnus och Sten)   32*300 kr = 9600 kr
interndebitering (Katamaran) 16*450 = 7200 kr
Materiel (5 sjömärken och ankare)  ca 5000 kr
Summa 21800 kr

Slutsatsen är att det är realistiskt att tro att driften av farleden uppgår till ca 20000 per år.

Driftansvar: Rolf Bergström kvarstår. Magnus meddelar Transportstyrelsen.
Rutin: Magnus och Sten inspekterar farleden i majmånad. Åtgärder utförs. Rapport skickas årligen enligt drifttillstånd.

Fråga: Röjning och upprustning av toa på Trollön vid nya farleden. Vem? När? Ska vi? Vem tar kostnaden??
Tomas har fått fråga eftersom vissa har gjort sina behov bredvid mulltoa
För info: Trollön ägs av Åmåls kommun och ny brygga har laggs ut här i projekt SERÅ steg 2. Besökarna har ökat markant. Toa finns på ön. Tillstånd finns att uppföra ny mulltoa och grillplats.

Mulltoaletter till Sandön
Åmåls kommun har via Teknik & fritid ansökt om att få uppföra nya mulltoaletter på Sandön samt bygga ut befintlig mulltoalett på Svegön.
Magnus har (20131213) varit i kontakt med Maria Eriksson på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Hon har tittat på ärendet och ser inga hinder för detta. Hon tycker att vi kan påbörja arbetet.
Åmåls motorbåtsklubb har gjort ett gott förarbete och vi behöver minst 92000 kr för att genomföra planerna. 70000 kr finns i projekt SERÅ steg 3 och resterande 22000kr tar Teknik & Fritid Säffle Åmål .

Aktiviteter i SERÅ 3
Det finns utrymme för inköp av arbetsinsatser för 20000 kr i projektet. Detta kräver att vi jobbar resurseffektivt. För att ”Spara tid” så lastas tyngder som ska till bojar vid Sandöbryggan på brygga som skall transporteras till Storön.

Länsstyrelsen har inget att erinra angående nya bryggor

november 14, 2013

Denna vecka kom det efterlängtade beskedet från länsstyrelsen angående våra ansökningar gällande bryggförlängningar på Svegön, Storön och Sandön.

Beskedet var positivt och arbetet kan börja. Bryggförlängningen vid Sandön är klar sedan en tid tillbaks så här kommer ingen ytterligare förlängning att ske. Däremot skall 16 st bojar läggas på plats. Bryggan till Storön är ihopmonterad och skall läggas på plats. De två mindre bryggorna till Svegön behöver lite handpåläggning innan det är klara att läggas på plats.

Klicka här för att se besluten i sin helhet

 

Bojar till Sandön

oktober 18, 2013

Idag påbörjades arbete med de 16 nya bojarna till bryggan vid Sandön.

20131018-130927.jpg

Ansökan om nya mulltoaletter

oktober 7, 2013

Hej!

Ditt ärende har kommit in till Länsstyreslen den 3 oktober. Diarienumret är 521-32383-2013.

Handläggare är Maria Ericsson.

Mvh

Ingvar Olofsson
Naturvårdsenheten
Länsstyrelsen Västra Götalands län
462 82 Vänersborg

010-2245676
Ingvar.olofsson@lansstyrelsen.se
http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

Snabba ryck med nya bryggan

oktober 4, 2013

Insatser från medlemmar ur föreningen Ö-folket och personal från kommunen gör att bryggan till Storön är snart klar.

20131004-161928.jpg

Leverans från Marinetek

september 30, 2013

Idag fick vi leverans av material till brygga (Storön) och bojar (Sandön)
Dalbobåtar hjälpte oss med avlastning av bryggans flytblock

20130930-110101.jpg

20130930-110133.jpg