Archive for augusti, 2009

Transportstyrelsen positiv till farleden

augusti 29, 2009

I tordags träffade Sten Nilsson och Bertil Nilsson Transportsytrelsen för att presentera det material som framtagits för att få till stånd en farled vid Rotösund.

Transportstyrelsen ser positivt på projektet och var mycket nöjda med det underlag som tagits fram. Underlaget består av en sjömätning som genomförts av Marin Miljöanalys AB samt ett förslag på utprickning.

Farleden kommer att finnas med i framtida sjökort. Minsta djup kommer troligtvis att ligga på 1,8 meter vilket är samma djup som Dalslands Kanal har

Farleden är ett viktigt steg mot en tillgängligare skärgård samt ökad båttrafik i området. Det kommer bli lättare får båtturister att ta sig mellan Åmål och Dalslands Kanal. Sjöräddningen ser det som en tillgång och säkerheten i området blir bättre med fler skyddade farleder….

Anteckningar från mötet med Transportstyrelsen;

* Farledsdjup 1, 8 m
* Det är en förlängning av farledstrafiken på Dalslands Kanal och
turistbåts/fritidsbåtstrafiken i Vänern mot Åmål, Köpmannebro, Sunnanå.
  En säkrare väg och önskvärd för mindre passagerarbåtar och inte minst
Räddningsbåten Sune.
* Utmärkning kommer att ske på 1, 8 m djup med stum förankring
* Farledsriktningen blir syd till nord
* Topptecken, på mindre bojar, kan vara bra vid några enstaka ställen (ej på
prickar – risk att seglare tar med topptecknen med häckstaget)
* Tavlor, orienteringstavlor och för att upplysa om hastighetsbegränsning
och att det är naturreservat och fågelskyddsområde är bra/nödvändigt

En tidig kontakt med länsstyrelsen är mycket viktig eftersom farleden är i
ett naturreservat och att vi passerar intill fågelskyddsområden
Och att vi på ett positivt sätt framför att detta även är en förbättring och
ett sätt att styra trafiken och ta hänsyn till skyddsområdet

Vi skall nu gå vidare enligt nedan:

* Marin Miljöanalys kommer att sätta ut djupkurvor på sjökortet; 1m, 1,8m,
3m. Och färger; till 1m – röd, 1m till 1,8m – gul, 1,8m till 3m – grön, 3m
och mera – blå. Och några ytterligare förstoringar på svåra ställen. Ändrar
kryssmarkeringarna till ”hårkors” i. st. f. de stora korsen. Jag har
kontaktat Marin och Miljöanalys idag och det var inga problem att ta fram
detta
* Vi kommer att rama på två ställen, där det är TRÅNGT ( Åmåls kommun har en
lämlip catamaran till detta)
* Sedan får vi, Bertil och jag, tillbaka korten i pappersformat. Vi justerar
positionerna – returnerar till Marin Miljöanalys – får tillbaka ett korr, på
pdf. Och Marin Miljöanalys översänder mtrl till Transportstyrelsen

Vänligen
Sten Nilsson o Bertil Nilsson
070 60 73 622

Annons

Nya datum!

augusti 27, 2009

Seminariet och workshopen blir den 15:e istället. Start kl 16.00.

Studieresor i Tössebäcksskärgård 13:e ch 19:e septemer.

Den 13:e  kl. 16-20 och 19:e kl. 12-16 anordnas studieresor till vår skärgård med m/s Vänervåg. Alla är välkomna att delta på dessa resor. Ni kommer att informeras om skärgården och vilka resurser som finns här samt hur de förvaltas. Resan är gratis för alla deltagare och bekostas genom medfinansiering av m/s Vänervåg. Den 13:e fins möjlighet att beställa mat och den 19:e serveras fika. Deltagarna kommer att få delge sina egna ideér och viljor med skärgården och diskutera hur dessa skulle kunna förverkligas.

Förändringar?

augusti 20, 2009

Vänern och skärgården är en resurs för Åmål.

Vill du se förändringar?

SPA-hotell?
Vandrarhem i skärgården?
Vattenpark?

Tyck till här på bloggen….

Intervjuer kring skärgårdens framtid

augusti 17, 2009

Sara Andersson kommer att utföra vissa intervjuer i projektet. Hon har goda erfarenheter av liknande uppdrag och har med stor vilja tagit sig an uppgiften. Intervjun tar en timme. Ni är välkomna att höra av er om ni vill bli intervjuade kring skärgårdens framtid.

Mvh Magnus 0708 211347