Archive for april, 2012

Planeringsmöte 17/4

april 17, 2012

Protokoll 17 / 4

Närvarande: Inge Larsson, Håkan Jarnryd, Tomas Nilsson, Rolf Bergström, Sten Nilsson, Magnus Nilsson

Bryggor

Planen är att bryggor skall förlängas vid Svegön, Storön samt Sandön. Vid Trollön i Vingens hamn ansöks om bygglov för ny brygga. Underlag till Bygg och miljö angående förlängning av bryggor och nyetablering av bryggor sammanställs av Magnus och mailas till Dan Gunnardo. Möte bokas sedan mellan Håkan, Magnus och Dan.

Den nya trä-betongbryggan (13,5 m) som nu ligger i B-hamnen är avsedd att ligga vid Trollön i Vingens hamn.
Den gamla betongbryggan som 2010 kördes ut till Storön anses vara för stor och i för dåligt skick för att ligga som bryggförlängning. Denna kommer att bogseras in till Åmål igen då den är flott.
Planen är att bryggan vid Storön skall förlängas under 2013 genom ny brygga alternativ att delar av gammal brygga från A-hamnen används.

Mulltoa (utanför projektet)
Kommunen planerar att bygga nya mulltoa på Sandön.

Nya farleden
Katamaranen kommer att sjösattas inom en snar framtid. Under maj månad skall inmätning och ändring av prickars positioner ske. Ulla Johansson, Tomas Nilsson och Sten Nilsson deltar i detta arbete.

Utkast på sjökort är så gott som klart och kommer inom två veckor att skickas till Transportstyrelsen för feedback.

Vid pennan: Magnus

Annons

Bryggan på Storön är from sommaren 2011 åter rak och fin. Stort tack till de nedan nämnda!

april 14, 2012

20120414-235634.jpg

Grillplatsen på Storön renoverades sommaren 2011. Tack till Sjöholm, Hedin, Edman m.fl.

april 14, 2012

20120414-235437.jpg