Archive for maj, 2014

Farleden Limskären – Vingens hamn kontrollerad

maj 29, 2014

Idag, torsdag 29/5, har egenkontroll genomförts i nya farleden Limskären – Vingens hamn. Endast två sjömärken behövde korrigeras på grund av att de kommit ur position.

Under dagen passerad en eskader av båtar från Melleruds båtklubb. Där till sågs flera andra båtar i leden.

På hemfärden denna eftermiddag låg tre båtar i vingens hamn. En segelbåt på svaj på ”serå-bojen” och två motorbåtar vid nya bryggan vid Trollön.

20140529-145918.jpg

20140529-145936.jpg

20140529-150022.jpg

Annons

SXK Vänerkretsen planerar eskader genom nya farleden

maj 27, 2014

 

 

”Tisdag 15 juli skepparmöte kl. 08.15. Kl.09.00, avgång till Vingens hamn (ca 23 nm). Hamnansvarig avgår tidigare för att vara behjälplig med anvisning & tilläggning. ”Gemensam angörare” ca 16.00.
Onsdag 16 juli skepparmöte kl. 08.15. Kl. 09.00, avgång till Åmåls gästhamn (ca 14 nm). Hamnansvarig avgår tidigare för att vara behjälplig med anvisning & tilläggning. ”Gemensam angörare” ca 18.00. Gemensam middag, förslagsvis på restaurang Solsidan i Åmål kl.19.00.”

 

källa: http://www.laget.se/SXK_VANERKRETSEN/

Årlig kontroll i nya farleden Limskären – Vingens hamn

maj 27, 2014

Vi planerar att på torsdag den 29/5 kontrollera sjösäkerhetsanordningen (farledsutmärkningen) och dess 64 röda och gröna lateralmärken.

Arbete genomförs i Åmåls kommuns regi av Magnus Nilsson och Sten Nilsson med kommunens arbetsbåt som redskap.

Drifttillstånd anger att egenkontroll skall vara utförs och inrapporterad till sjöfartsverket innan 1/7 varje år.

Vi hoppas på gott väder

Sandön: 16 nya bojar på plats!

maj 19, 2014

Stor eloge till ÅMS som med ideella krafter stöttat personal från Åmåls kommun i detta arbete