Archive for maj, 2012

Ansökan om bygglov för brygga vid Trollön, Vingens hamn

maj 30, 2012

Just nu handläggs ärendet ang bygglov för brygga, grillplats och mulltoa på Trollön i Vingens hamn . Idag har området besiktigats på plats. Bilden är tagen på östsidan. Den tilltänkta platsen för bryggan är på västsidan.

20120530-164823.jpg

Annons

Återkoppling från Sjöräddningssällskapet i Åmål

maj 28, 2012

Under ett vaktbyte gav idag en skara sjöräddare sin syn på den nya farleden med avseende på sträckning, utmärkning och farledsbeskrivning.

Vi är just nu i ett revideringsarbete med farledsbeskrivning/karta över leden. Återkopplingen idag innehöll givande diskussioner och gav följande:

Fler topptecken önskas

Minsta djup 1,8 meter, fartbegränsningen på 5 knop, farledens riktning samt farledens längd 4,6 sjömil bör redovisas tydligt på båda kartbladen.

Flertalet av deltagarna tyckte det var högst olämpligt att byta farledsriktning på befintlig farled in till Vingens hamn. Bättre då att tydligt markera att det sker ett byte av farledens riktning i Vingens hamn. Motivet för detta är att de flesta kommer inte nås av informationen att farledsriktning skiftats utan kör med gamla, ej rättade, kort.

Planeringsmöte med ÅMS

maj 27, 2012

Idag planerades en rad aktiviteter. Det skedde under ett av ÅMS styrelsemöten.

Under helgen har föreningsmedlemmar bättrat på bryggans infästning mot land.

Bänkar till grillplatser köps in. Kostnaden belastar projektet och föreningen. Föreningen står för arbetet.

Arbetet med att bygga grill skjuts på framtiden. Platsen kommer dock att fortsätta att röjas.

Förslag på skyltning: marinblå text. Längd 500 mm. Kostnaden belastar projektet. Föreningen står för arbetet

Fler bojar önskas. Magnus och Tomas Kröll undersöker detta vidare.

Frågan om nya dass lyftes. Enligt uppgift saknas idag finansiering till detta.

Föreningen kommer att ta kontakt med SSÅV angående att arrangera en gemensam eskadersegling genom nya farleden Limskären – Vingens hamn

Workshop i Kulturmagasinet

maj 18, 2012

Besättningar från en eskader från Mellerud samlades idag i Kulturmagasinet i Åmål. Som en del i aktiviteter arrangerade av Studieförbundet Vuxenskolan hölls en workshop angående den nya farleden. Vi fick tillfälle att diskutera sjökort, prickars placering, fartbegränsning mm.

Vikten av en fartbegränsning i hela leden underströks av deltagarna. Detta skall undersökas vidare i samråd med berörda myndigheter.

Ny förtöjningsboj i Vingens hamn

maj 18, 2012

I torsdag lades en förtöjningsboj ut vid Trollön i Vingens Hamn. 400 kg i botten!

20120518-082750.jpg

Nya grillar på Sandön

maj 15, 2012

Den 5e och 12e maj anordnade ÅMS arbetsdagar på Sandön. Enastående arbeten genomfördes på ön. Förutom årliga arbeten som underhåll så gjöts nya grillar. Detta är en aktivitet i projektet. Kommunen bistod med transport av material. m/s Vänervåg transporterade deltagarna. Projektet betalade material till grillar. Arbetskraft och övriga kostnader som tex. trallvirket till Ladan stod föreningen för.

Nya bänkar till grillplatserna kommer att köpas in i projektet samt skyltar som anger riktning och avstånd till: ”Bryggan”, ”Torpet”, ”Rivieran”, ”Norra Stranden” och ”Harehalsen”.

Besök från Leader Polaris

maj 11, 2012

LAG – gruppen för Leader Polaris (Kiruna, Kalix, Jokkmokk och Gällivare) och Leader Dalsland och Årjäng fick uppleva Sandön och Vänern i vindar upp mot 18 sekundmeter.

Vänervåg transporterade. Magnus informerade om projektet. Dansbanan inspekterades. Humöret var på topp!

20120512-002610.jpg

20120512-002632.jpg

20120512-002734.jpg

Nya farleden Limskären – Vingens hamn

maj 5, 2012

I söndags mättes prickarna in med 1 till 3 decimeters noggrannhet.

6 st sjömärken har fått nya positioner enligt ök med Transportstyrelsen.

Vintern har varit skonsam vilket medfört att endast ytterligare 2 st prickar behövde korrigeras.

Vad gäller sjökort så har vi kommit en bra bit på väg med hjälp av det Åmålsbaserade företaget Kartab vi kommer i dagarna skicka ett förslag till Transportstyrelsen.

Vi hoppas på att få ett ”klardatum ” på leden inkl sjökort till sommaren 2012.

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Nilsson
0708211347