Archive for juni, 2010

Vänerns stränder håller på att växa igen…

juni 29, 2010

Det är mycket gräs och bukskar på stränderna i Tösse skärgård. Det verkar vara ett fenomen i hela Vänern om man skall tro Vänerns Vattenvårdsförbund. På grund av att Vänern idag regleras till en fast  nivå så städar inte vågor och is rent på stränderna

http://svtplay.se/v/2060466/vanern_vaxer_igen

Annons

Feriepraktik vecka 1

juni 27, 2010

Under den gångna veckan har feriepraktikanterna tillsammans ideella och kommunala krafter utfört följande arbeten:

Städat och röjt strand och vandringsled på Björkön och Sandön.

Dasset på Björkön har städats.

På Sandön har vandringsleden mellan Harehalsen och Rivieran röjts och den är nu framkomlig utan att man skall behöva gå igenom sly och vass.

Sandöns dansbana har fått golvet renoverat. Reglar och trall har bytts ut där det behövdes. Nu återstår att skruva fast trallen.

Vid torpet på Sandön har en ny grill gjutits i natursten.

I kommande vecka kommer vi att:

Besöka Svegön, Sandön och Storön

Farled och feriepraktik

juni 22, 2010

Farleden Limskären – Vingenshamn

Inköp av prickmaterial samt brygga till Sandön kommer att göras.

Ideella krafter behövs vid tillverkning av förankringsdon. Välkommen med din anmälan!

Utprickning av farleden planeras till september/oktober 2010

Planen är att en av kommunens gamla betongbryggor skall läggas på Storön.

Feriepraktik

Just nu, denna och nästa vecka, så arbetar 10 st ungdomar med enklare röjningsarbeten på Björkön, Storön, Svegön och Sandön. Följ arbetet dag för dag genom att klicka på länken till höger ”dag för dag”. Arbetsledare är Magnus Nilsson. 0708 211 347

Ansökan beviljad för ”SERÅ steg 2”

juni 3, 2010

Nu är det klart!

Åmåls kommun har beviljats EU-medel via Leader för:
Ny farled Limskären – Vingens hamn
Nya bryggor Svegön, Sandön, Storön (förlängning av befintliga)
Upprustning av grillplatser och vandringsstigar
Arbetsledning för ungdomar på feriepraktik i skärgården
mm

Projektet går under namnet SERÅ steg 2 – infrastrukturella förbättringar.