Archive for juni, 2013

Anteckningar från möte 20/6

juni 23, 2013

Åmåls bibliotek 20/6 kl 13-15

Närvarande:

Tomas Nilsson och Inge Larsson (Säffle Åmål Teknik och Fritid)

Anders Hedin och Ingvar Sjöholm (Öfolket)

Tommy Tveter (ÅMS)

Sten Nilsson (m/s Vänervåg)

Magnus Nilsson (SERÅ)

I huvudsak behandlades tre aktiviteter i projekt SERÅ steg 3; Ny brygga till Storön, Nya bojar till Sandön samt nya mulltoaletter till Sandön.

Ny brygga och bojar är beställda. Bryggan är en 13,5 meters, träbetongbrygga i byggsats. Bojarna är 16 st inkl kätting och ”ankare” (700 kg). Leveranstid oklar men troligtvis sker leverans i augusti.

Öfolket åtog sig att bistå bryggbygget med arbetskraft.

För att förbereda för nya bojar vid Sandön kan Tomas avsätta arbetstid innan vecka 29. Eventuellt har kommunen några bojar som projektet kan låna tills de beställda bojarna kommer. Önskemål finns om större tyngder på de befintliga bojar som är i kondition att användas vidare. Helst minst 700 kg.

För att i möjligaste mån undvika olyckor vid handhavande av kommunens materiel så kommer Tomas Nilsson ratta arbetsflotten då nya bojar skall lägga ut vid Sandön. Av samma anledning kommer kommunen även i fortsättningen inte att låna ut maskindrivna verktyg så som motorsåg och röjsåg. Handverktyg kommer att lånas ut.

Ang. mulltoaletter så finns det 60 000 kr i projektet till detta. Tommy har gjort ett gediget förarbete och har fått många leverantörer att medfinansiera aktiviteten. Därför ser det ut som vi kan få två stycken mulltoaletter för pengarna. Magnus kollar med Miljökontoret och Länsstyrelsen och eventuellt bereder en ansökan om bygglov i ärendet. Tommy väntar med att lägga beställning.

Rapporter:

Öfolket meddelar att de har fått medel beviljade av Åmåls kommun för upprustning av stugan på Storön. Det handlar om pengar till material samt två månaders handledning för den, av arbetsförmedlingen anvisade, personal som skall utföra restaureringsarbeten på stugan.

Helgens (15-16/6) eskader genom nya farleden var lyckad. Ett önskemål finns om ”fikabojar” längs farleden.

Den nya appen för den nya farleden testkördes under eskadern. Resultatet var gott. Förhoppningen är att den snart kommer att finnas tillgänglig på google play.

Annons

Eskader i nya farleden 15/6

juni 16, 2013

Fakta:
16 fartyg deltog
Ca 100 personer var engagerade på något sätt i aktiviteten av dessa åkte 20 st med m/s Vänervåg.

Melleruds båtklubb tog emot i Sunnanå hamn. Tack för gott värdskap!

Kvällen innehöll festligheter som grill och musikunderhållning.

20130616-122428.jpg

20130616-122458.jpg

20130616-122513.jpg

20130616-122620.jpg