Archive for oktober, 2009

Stort intresse för att skapa ny farled.

oktober 2, 2009

Idag genomfördes en resa till området mellan Vingens hamn och Limskären. Det har länge funnits viljor om att få till en båtsportled i området. Vi har nu tagit ytterliggare ett steg i ”rätt” riktning mot detta mål. Många har gjort mycket arbete innan och mycket arbete återstår. På dagens aktivitet deltog 18 personer från Åmåls kommun, Melleruds båtklubb, samt andra föreningar och företag.

Rescue Sune Vingenshamn

strålande

prickarbete

Annons

Många intresserade av ö-historia

oktober 1, 2009

Vi var 15 personer som åkte med m/s Vänervåg på en studieresa till Svegön och Sandön. Väl på plats berättade Leif Nilsson om hur det såg ut på öarna på sent 1800-tal och tidigt 1900-tal. Leif som har forskat i ämnet kunde delge oss intressant historia hur man levde och brukade marken på öarna förr i tiden.

Kopia av DSC02020

Deltagarna fick sedan ge sina synpunkter på hur de tycker att skärgården skall nyttjas i framtiden.

Detta är citat ur enkäten som deltagarna fick svara på:

Tillgängligheten bör ökas. Skärgården är en enorm tillgång som skall tas till vara. Det skall vara lättare att komma ut till öarna och det skall vara bättre stigar på öarna. Kulturvärden bör bevaras. Ta hand om stugorna. Lämpligt för rehabilitering och friskvård. Låt våra unga arbeta med skärgården. Entreprenörskap kring boende, matoch upplevelser. Mer aktiviteter. Mer marknadsföring. Mer service för att kunna ta mer betalt. Öppna upp öarna för alla. Besviken på Rivieran. Bra att Vänervåg finns. Båtuthyrning saknas. Skapa kanotleder samr service kring detta. Guidade turer är bra. Samarbeta med Örnäs och Duse camping. Sälj hela koncept med mat, boende och upplevelser.  Naturcamping på Sandön typ den på Gotska Sandön. Det fattas iläggningsplatser för kanoter. Utveckla hamnen i Tösse med mer service. Fler skyltar till platser där man kan lägga i sin kanot. Kommunen måste finansiera restaurering och underhåll på resurser som är till för turister.