Archive for november, 2012

Nästa steg….

november 24, 2012

Det pågår nu ett arbetet med att forma ett nytt projekt för att ta till vara den entusiasm och det driv som nu finns inom föreningsliv och näringsliv. I detta ingår eventuellt följande aktiviteter:

”Förbättra miljöhanteringen”: Byggnation av nya mulltoaletter.
”Betesdjur i skärgården”: Utreda och ev. förbereda för djurhållning i skärgården
”God resurshantering”: Utreda och om möjligt åtgärda och kostnadseffektivisera nya farleden samt nya bojar vid Sandön för att bättre utnyttja nya bryggan.
”Öka intäkterna” : Utredning och möten kring vilka dagens kostnader kopplade till ”skärgården” som kan sänkas och vilka tänkbara nya intäktsmöjligheter som finns. Här ingår också ”testkörning” av nya produkter.
”Unga i skärgården” : Prova arbetsformer för att återkommande kunna ta emot Sommarpraktikanter från egna kommunen samt volontärer från EU för skärgårdsarbete.
”Entrén från söder” : Restaurering av torpmiljö på Storön. Infocentral raststuga, frukt- och örtaträdgård, stengärdsgård, odlingsmarker, bryggförlängning.
”Yttre farleden”, Vingens hamn – Ustön” Utredning och eventuellt etablering av nya sjömärken mellan nya farleden och Tösse skärgård.
Annons

Slutredovisning av Steg 2

november 24, 2012

Just nu pågår slutredovisning av steg två. Mer info om detta hittar du under ekonomi.