Archive for december, 2012

Avslut SERÅ steg 2

december 20, 2012

Steg två som kortfattat innebär nya farled, bryggor, grillplatser mm är nu på väg att slutredovisas. Slutrapport och ekonomisk sammanställning är klar och inskickad. Nu väntar återkoppling och under nästa förväntas kommunen få en utbetalning på 500 000kr för de kostnader som varit, allt enligt finansieringsplan. Under året har vi strtat en försäljning av sjökort. pengar går oavkortat till drift och underhåll av nya farleden.

Annons