Archive for juni, 2011

Nya Farleden och Brygga vid Sandön.

juni 26, 2011

Nu kan ni studera den preliminära sträckningen av nya farleden mellan Limskären och Vingens hamn. Sjömärken finns på plats vid de röda resp gröna kryssen på kartan. Samråd kommer nu att ske med bland annat Transportstyrelsen för att förhoppningsvis kunna fastställa ledens sträckning. Kartan hittar ni till höger: ”Nya farleden….”

Sandön har fått en längre brygga. Ytterliggare 18,5 meter brygga finns nu att förtöja vid. Ett resultat av samarbete mellan ÅMS, Åmåls kommun och m/s Vänervåg.

Annons

Mycket på gång innan midsommar…

juni 13, 2011

Nya bryggor:

Bryggor i byggsats har beställts och anlänt till Djuphamnen. Bryggan på 18,5 meter som skall förlänga befintlig bryggan på Sandön har i ordningsställts av medlemmar ur ÅMS. Bryggan har transporterats ut till Sandön. Den kommer komma på plats inom en snar framtid. Mindre flytbryggor till Svegön väntar på att få en sista handpåläggning innan de är klara för transport. Ytterliggare en trä/betong-pontonbryggan finns i byggsats. Tanken är att denna skall placeras någon stans i den nya farleden. Position är ännu inte fastställd.

Nya farleden Limskären – Vingens hamn

De (troligtvis) sista sjömärkena är på plats. Imorgon (tisdag) kommer inmätning ske. Vi hoppas att detta faller väl ut och att handläggningen hos Transportstyrelsen går smidigt. Vi jobbar för att leden i framtiden kommer med i båtsportkortet över Vänern. Vi hoppas att kunna erbjuda något sjökortsliknande material redan denna sommar. Ni som använder er av laptop och Fugawi kommer att kunna ladda ned en textfil från hemsidan med alla koordinater på sjömärkena. Kanske går denna också att konvertera till andra format som passa t.ex. Seaclear, Garmin etc. Redan har många ”provat” leden och vittnat om att den är lätt att följa.

Sandön

ÅMS är på hugget och tänker ta sig an grillstäder vid bryggan samt torpet. Skyltning av vandringsleder planeras och grillplatsen vid bryggan skall få sig ett trädäck och en spång som gör platsen tillgänglig med rullstol och rullator. Dessutom finns planer på att renovera brunnen så att färskvatten kan erbjudas vid torpet.

Med Vänliga Hälsningar

Magnus Nilsson

0708211347