Archive for september, 2013

Leverans från Marinetek

september 30, 2013

Idag fick vi leverans av material till brygga (Storön) och bojar (Sandön)
Dalbobåtar hjälpte oss med avlastning av bryggans flytblock

20130930-110101.jpg

20130930-110133.jpg

Annons

Protokoll Möte 2 okt kl 18 kulturhuset Åmål

september 12, 2013

Tid och plats:
2 okt kl 18 i kulturhuset/biblioteket i Åmål.

Närvarande:
Inge Larsson
Bobbo Bergström
Tommy Tveter
Magnus Nilsson
Anders Hedin
Ingvar Sjöholm
Sten Nilsson
Kurt Bertelsen

Nya Mulltoaletter till Sandön och ev Svegön:

Ansökan klar och skickas till Naturvård
Erbjudande från entreprenör (ödsköltstuga) kvarstår
Fråga om miljödeklaration
Bobbo och Inge kollar med Boris gällande bygglov från kommun.
Hus 1 49300kr inkl material. Medfinans 54000kr. kostnad för grop tillkommer
Flotte transporterar.

Planen är att bygga två hus på Sandön.

Det saknas lite finansiering.

125000kr har funnits men blev hösten 2012 omfördelade i budgetprocessen.

Finansiering på 70000kr finns i serå

Vi ställer en ny fråga till leverantör om angivna priser kvarstår.

Om vi avvaktar med inköp av t.ex dörrar odyl behövs 22000kr
Dessa söker vi finna genom t.ex. Vattenregleringsfonden. Omfördelning av budget SERÅ och skrivelse till Nämnden Teknik och Fritid.

Brygga till Storön
Personal från kommunen är behjälplig.
Kommuner lägger ut bryggan ht 2013 men inte före vi fått tillstånd.

Bojar till Sandön
Läggs ut av flotte Tomas HT 2013
Tommy gör karta på placering

Organisering av sommarpraktik i skärgården för ungdomar sommaren 2014:
Inge och Bobbo funderar kring handledning.
Arbeten finns .

Öfolket behöver hjälp med röjning. Röjarlag behövs. Kollar med AME

Samtal kring sophantering som en resursslukare.

Öfolket har lagt ut ved på Björkön, storön.

Kvarstår till nästa gång.
Betesdjur i skärgården! Samtal kring för- och nackdelar samt tänkbara områden för detta.
Vad göra för att minska arbetet med sophantering.
Vilka intäktsmöjligheter kring skärgården
Yttre farleden

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Nilsson
0708211347