Archive for december, 2013

Möte: Nya mulltoaletter på Sandön samt drift och underhåll i nya farleden.

december 17, 2013

Möte 20131206

Närvarande: Tomas Nilsson, Inge Larsson, Sten Nilsson, Magnus Nilsson, Rolf Bergström

Rapport
Drift och underhåll nya leden
Kostnader 2013 uppgick till ca 12000 kr.
Sten Nilsson EF ca 8000 kr (inkl båthyra) Magnus Nilsson EF ca 4000 kr
Debiteringen är  900 kr (två pers inkl båthyra)
Ett billigt år !!  Inga förluster !!

I framtiden kanske vi skall räkna med förluster om ca 10 % per år.
En dag med arbetsbåt inkl personal kostar ca 6400 kr
Material för 5 sjömärken kostar ca 5000 kr

Katamaran får användas av Sten och Magnus för arbeten i leden. Kostnad för Katamaran förs direkt hos Teknik och fritid. Debiteringen är 450 kr per timma.

Kostnaderna för 2 dagars arbeten inkl material exkl moms
extern arbetskostnad (Magnus och Sten)   32*300 kr = 9600 kr
interndebitering (Katamaran) 16*450 = 7200 kr
Materiel (5 sjömärken och ankare)  ca 5000 kr
Summa 21800 kr

Slutsatsen är att det är realistiskt att tro att driften av farleden uppgår till ca 20000 per år.

Driftansvar: Rolf Bergström kvarstår. Magnus meddelar Transportstyrelsen.
Rutin: Magnus och Sten inspekterar farleden i majmånad. Åtgärder utförs. Rapport skickas årligen enligt drifttillstånd.

Fråga: Röjning och upprustning av toa på Trollön vid nya farleden. Vem? När? Ska vi? Vem tar kostnaden??
Tomas har fått fråga eftersom vissa har gjort sina behov bredvid mulltoa
För info: Trollön ägs av Åmåls kommun och ny brygga har laggs ut här i projekt SERÅ steg 2. Besökarna har ökat markant. Toa finns på ön. Tillstånd finns att uppföra ny mulltoa och grillplats.

Mulltoaletter till Sandön
Åmåls kommun har via Teknik & fritid ansökt om att få uppföra nya mulltoaletter på Sandön samt bygga ut befintlig mulltoalett på Svegön.
Magnus har (20131213) varit i kontakt med Maria Eriksson på länsstyrelsens naturvårdsenhet. Hon har tittat på ärendet och ser inga hinder för detta. Hon tycker att vi kan påbörja arbetet.
Åmåls motorbåtsklubb har gjort ett gott förarbete och vi behöver minst 92000 kr för att genomföra planerna. 70000 kr finns i projekt SERÅ steg 3 och resterande 22000kr tar Teknik & Fritid Säffle Åmål .

Aktiviteter i SERÅ 3
Det finns utrymme för inköp av arbetsinsatser för 20000 kr i projektet. Detta kräver att vi jobbar resurseffektivt. För att ”Spara tid” så lastas tyngder som ska till bojar vid Sandöbryggan på brygga som skall transporteras till Storön.

Annons