Archive for maj, 2013

Möte 20/6

maj 29, 2013

Den 20 juni kl 15 på biblioteket i Åmål kommer nytt möte att hållas.

Jag ser gärna att så många som möjligt kommer så att vi kan räta ut frågetecken inför sommarens aktiviteter.

Klart är att följande personer kommer att närvara:
Stefan Jacobson
Inge Larsson
Magnus Nilsson

Anmäl er gärna och kom med önskemål om vad som skall stå på dagordningen

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Nilsson
0708211347

Annons

Protokoll möte 27/5

maj 28, 2013

Tid 17 – sent

Närvarande:

Rikard Brax

Tommy Tveter

Kurt Bertelsen

Ingvar Sjöholm

Anders Hedin

Gunnar Bergman

Lena Hesselroth

Anders Hansson

Sten Nilsson

Magnus Nilsson

Mötet hölls på biblioteket i Åmål. Deltagarna var entusiastiska kring kommande aktiviteter. Projektplan och budget för SERÅ steg 3 gicks igenom och följdes av diskussion kring genomförande av aktiviteter.

Det står nu klart att det finns 60000 kr i projektet till mulltoaletter men att det inte finns mer medel hos kommunen. Det skall göra ett äskande på mer medel hos Teknik och fritidsförvaltningen. Tommy visade bildspel där kostnaderna sammanställs för byggnation av mulltoaletter. Detta kan användas då vi söker mer medel.

Frågan om att ta skapa praktikplatser för ungdomar, volontärer och arbetslösa diskuterades. Det stora problemet är att få finansiering till kostnader för handledare. Ingvar redogjorde för Ö-folkets arbete med att skapa praktikplatser på Storön för att renovera stugan.

Gällande gåva för drift och underhåll av leden så är ÅMS fortsatt positiva till att förvalta pengarna. SSÅV, Ö-folket och MBK deltar gärna i en referensgrupp. Referensgruppens uppgift blir att förvalta pengarna enligt önskemål från gåvogivaren. Magnus skriver ett utkast som preciserar gåvogivarens önskemål.

Följande sas om Eskader och invigning 15-16 juni: Annons kommer i PD inom snar framtid. Kostnaden belastar projektet. Detta är en insats för att skapa nya produkter. De ev. nya produkterna i detta är dels ett ev. återkommande evenemang av karaktär eskader/festival och dels en ny produkt för passagerarbåten m/s Vänervåg, båtresor mellan Åmål och Mellerud (Sunnanå hamn). Vuxenskolan kommer att göra ett nytt utskick till företag för att kolla intresset för att delta i minimässa. Melleruds båtklubb kommer att se till att grillarna är igång. Vid dålig väderlek kan vi vara i ”Magasinet”. Vånervåg kommer att ha turbadur ombord under resan.

Möte 27/5

maj 23, 2013

Tid och plats
27/5 kl 17 biblioteket i Åmål

Anmälda
Lena (sv)
Sten (Vänervåg)
Magnus (Serå och SSÅV)
Håkan (Åmåls kommun)
Rikard och Tommy (ÅMS)
Gunnar (Ö-folket)
Eventuellt någon från Melleruds BK

Meddela gärna om fler kommer 🙂

I övrigt står följande på dagordningen:

Eskader i nya leden 15-16 juni

Aktiviteter i SERÅ steg 3. Dessa berör i huvudsak Sandön och Storön.

Hantering av gåva till nya farleden. På förslag är att ÅMS förvaltar pengarna och att en referensgrupp med representanter från klubbarna bildas. Någon form av stadgar bör skrivas som styr hur uttag kan göras. Ytterligare finansieringssätt är sjökortsförsäljning samt kommunala medel. Fördelningen mellan dessa bör kanske diskuteras.

Med Vänliga Hälsningar
Magnus Nilsson
0708211347

Besiktning och provtur i nya leden ”Limskären – Vingens hamn”

maj 12, 2013

Nytt från Nya farleden Limskären – Vingens hamn

Söndag 12/5 genomfördes en besiktning efter vintern. Det visade sig att prickarna hade klarat sig bra efter det relativt svåra isläge som rådde i vintras. 7 st sjömärken fick korrigeras avseende position. Övriga 57 st hade tillfredsställande läge. Alla 64 sjömärken ligger idag på positioner enligt specialsjökort/karta.

Passagerarbåten m/s Vänervåg gjorde idag sin första tur i den nya leden med gott. Resan genomfördes utan utan passagerare. I samband med ”Eskader och Invigning” den 15 juni kommer Vänervåg att för första gången trafikera leden med passagerare.

20130512-230738.jpg

20130512-231329.jpg