Archive for januari, 2012

Cafékväll på SSÅV den 2/2. Information om nya leden!

januari 25, 2012

”Cafékvällarna på SSÅV startar igen den 2/2

2012-01-20 10:54
Välkomna till cafékväll på SSÅV! Vi börjar torsdagen den 2/2 kl. 18 och planerar att hålla på varje torsdagskväll fram till årsmötet. Den första cafékvällen kommer vi att få besök av Magnus Nilsson som ska berätta om den nya leden ner till Köpmannebro och naturvård på bl.a. Svegön.”
Texten är hämtad från:
http://www7.idrottonline.se/SSAmalsviken-Segling/Nyheter/NYHETER/CafekvallarnapaSSAVstartarigenden22/
Annons